Головна

Контакти

Історія школи

Адміністрація школи

Новини

Методоб'єднання Її ім'я носить наша школа Проект 'Інтелект України'

Прозорість та інформаційна відкритість закладу Нормативні документи

Результативність роботи

Фотогалерея Відеогалерея


 

Структура та органи управління закладу освіти

Опорний загальноосвітній навчальний заклад «Бібрська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів ім.  Уляни Кравченко» Перемишлянської районної ради Львівської області – це опорний загальноосвітній навчальний заклад (далі – опорний заклад).

      Структура опорного закладу забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям молодшого шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг у школах І, ІІ та ІІІ ступенів.

     Опорний загальноосвітній навчальний заклад «Бібрська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Уляни Кравченко» Перемишлянської районної ради Львівської області (та філії, які увійшли до освітнього закладу шляхом приєднання, а саме: Воловецька філія І ступеня,  Стрілківська філія І ступеня, Шпильчинська філія І ступеня, філія «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с.Любешка», філія «Навчально-виховний комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с.Серники») створений засновником згідно чинного законодавства України на підставі рішення Перемишлянської районної ради та знаходиться у комунальній власності Перемишлянської районної ради Львівської області.

    Заклад (опорний заклад, його філія) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Статутом опорного закладу.

    Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

Структура ОЗНЗ

«Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко»

У закладі функціонує 28 класів, з них :

  • початкова  школа І ступеня (1-4 кл.) – 10 класів;
  • основна школа ІІ ступеня (5-9 кл.) – 14 класів;
  • старша школа ІІІ ступеня (10-11 кл.) – 4 класи

 

 

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

Управління навчальним закладом носить державно-суспільний, демократичний характер і здійснюється також через інші колегіальні органи:

  • педагогічну раду – постійно діючий дорадчий орган;
  • методичну раду;
  • батьківський комітет;
  • профспілковий комітет;
  • учнівський парламент

 У навчальному закладі функціонують такі  методичні обєднання:

-  вчителів початкових класів;

- вчителів української мови та літератури і зарубіжної літератури;

- вчителів іноземної мови;

- вчителів математики, фізики та інформатики;

- вчителів історії та предметів суспільнознавчого циклу;

- вчителів предметів природничого циклу;

- вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни;

 - вчителів естетично-прикладного циклу;

- класних керівників

Служби супроводу навчального закладу

Бібліотека

Головним завданням шкільної бібліотеки є надання допомоги учням та вчителям у навчавльно-виховному процесі; забезпечення учасникам навчального процесу доступу до інформації, знань, культурних цінностей шляхом використання бібліотечно-інформаційних ресурсів навчального закладу.

Завідуюча бібліотекою Кінаш  Віра Володимирівна

Соціально - психологічний супровід

Психологічний супровід здійснює практичний психолог школи Яценко Богдана Євгенівна

Соціальний супровід здійснює соціальний педагог школи Швець Уляна Володимирівна

Медичний супровід

Медичний супровід учнів здійснюється медичною сестрою шкільного медичного кабінету на основі домовленості з Бібрською районною лікарнею

Медсестра – Стеців Оксана


?????

????