Головна

Контакти

Історія школи

Адміністрація школи

Новини

Методоб'єднання Її ім'я носить наша школа Методична скринька

Проект 'Інтелект України'

Прозорість та інформаційна відкритість закладу Нормативні документи

Результативність роботи

Фотогалерея Відеогалерея

Протидія булінгу

17:27 21.02.2021

Батьківський лекторій:«Готовність дитини до шкільного навчання»

Психологічна готовність дитини до навчання в школі – предмет постійної уваги психологів і педагогів. Від успішного розв’язання цієї проблеми залежить адаптація дитини до шкільного життя, оволодіння нею навчальною діяльністю і, як наслідок, формування всебічно розвиненої особистості.
Вступ до школи і початковий період навчання викликають перебудову всього способу життя та діяльності дитини. Цей період однаково важкий для дітей, які вступають і в 6, і в 7 років. Цей вік у психологічному відношенні є критичним. У цей період відбуваються зрушення, які свідчать про завершення дошкільного етапу розвитку, і з’являється здатність до розуміння загальних принципів, зв’язків і закономірностей, що лежать в основі наукового знання .
Фізична готовність.
Фізичний розвиток дитини – запорука успішного навчання.
Щоб вчитися, дитині потрібні сили. Вона має бути готовою сидіти протягом 35 хв на уроці, правильно тримати ручку, писати продовж тривалого часу. Фізична готовність, відповідний стан здоров’я – це одна з передумов успішного навчання дитини в школі. Не можна забувати і про біологічну зрілість – досягнутий рівень дозрівання організму дитини. Біологічно зрілій дитині легше впоратися з навантаженням.
Психологічна готовність.
Психологічна готовність – це складне утворення, до якої входять особистісна, емоційно-вольова, інтелектуальна, мотиваційна.
Особистісна – це зрілість систем ставлення дитини:
- ставлення до самого себе ( не занизьке і не зависоке);
- ставлення до дорослих ( розуміння різниці між дорослими і однолітками, ввічливість, повага);
- ставлення до однолітків, вміння спілкуватися з ними;
- ставлення до навчання;
- вміння опановувати себе, зважати на думку інших;
- вміння підкорятися обставинам, поступатися при потребі своїми бажаннями.
Інтелектуальна готовність.
Це відповідна віковому рівню зрілість всіх пізнавальних психічних процесів:
- відчуття, розвинуте сприймання;
- стійка увага, уява;
- здатність відтворювати зразок;
- мислення, здатність розуміти суттєві ознаки, зв’язки між явищами;
- логічне запам’ятовування;
- усне мовлення;
- підготовка руки до письма ( певний розвиток тонкої моторики та зорової координації).
Емоційно – вольова готовність:
​- упевненість в собі;
​- переважання позитивного настрою;
​- прагнення стримувати негативні емоції;
​- уміння керувати поведінкою;
​Важливо навчити дитину виражати свої думки, емоції та бажання, читати емоції та настрій інших.
Мотиваційна готовність
Мотиваційний компонент психологічної готовності дитини до школи відображає її бажання чи небажання вчитися. Цей компонент є визначальним у структурі психологічної готовності до навчання в школі, бо від нього залежить входження дитини в нову для неї діяльність, яка відрізняється від ігрової обов’язковістю, інтелектуальним навантаженням, необхідністю долати труднощі.
Виокремлюють такі мотиви:
- Внутрішні – потреба в інтелектуальній активності, пізнавальним інтересом.
- Зовнішні – бажання займатися суспільно значущою діяльністю
Мотиви навчання формують внутрішню позицію школяра.
Батькам слід мати на увазі, що шлях розвитку кожної дитини індивідуальний. Не потрібно заздалегідь виконувати програму першого класу. Бажано забезпечити умови для її загального розвитку:
- дбати про фізичне здоров’я дитини;
- збагачувати життєвий досвід;
- закріплювати побутові навички;
- розвивати мовлення;
- навчати дитину спостерігати, думати, осмислювати побачене і почуте;
- вчити висловлювати свою думку та поважати думку інших;
- формувати зацікавлення до навчання і позитивне ставлення до школи.
Варто пам’ятати, що готовність до школи – це комплекс здібностей, які піддаються корекції. Процес формування цих здібностей потребує дбайливого ставлення дорослих до дитини, і насамперед батьків. Виховувати дитину – це мистецтво, адже процес виховання – це безперервна робота серця, розуму та волі батьків.
 
Практичний психолог Яценко Б. Є.
 
 
всі новини